• slide-puur-20-01
  • slide-puur-20-02
  • slide-puur-20-03
  • slide-puur-20-04
  • slide-puur-20-05
  • slide-puur-20-06

Per 11 mei 2020 is de gastouderopvang weer open (onder bepaalde voorwaarden). Het is belangrijk dat wij ons houden aan de coronamaatregelen. PUUR! Gastouderbureau heeft een protocol opgesteld, zodat jullie op de hoogte zijn van de maatregelen die gelden binnen de gastouderopvang wat betreft de hygiene en veiligheid in deze periode en deze kunnen toepassen.

1
2

Protocol corona veiligheid en hygiëne PUUR gastouderbureau

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twijfeld u of uw kind naar de kinderopvang/school mag? Bekijk dan de beslisboom, deze geeft u duidelijkheid over de voorwaarde. 
Beslisboom verkoudheid kinderen 0-6 jaar

Webdesign: Face2design