• slide-puur-20-01
  • slide-puur-20-02
  • slide-puur-20-03
  • slide-puur-20-04
  • slide-puur-20-05
  • slide-puur-20-06

Wij zijn de oudercommissie van Gastouderbureau Puur! Dit betekent dat wij als oudercommissie direct de belangen van ouders behartigen en u als ouder zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Bij de opvang van kinderen draait het immers niet alleen om het kind maar ook om de wensen van de ouders met betrekking tot hun kinderen.

Vanuit onze rol kunnen wij namens ouders invloed uitoefenen op het beleid van het gastouderbureau. Dit doen wij door adviezen te geven. De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden. Zo mag de oudercommissie advies uitbrengen over voorgenomen besluiten met betrekking tot de uitvoering van het beleid, vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van leden van de klachtencommissie en de wijziging van de prijs van de bureaukosten. Het reglement van de oudercommissie is verkrijgbaar bij de directie.

Mocht u vragen en of opmerkingen hebben dan kunt contact met ons opnemen door een e-mail te zenden naar het oudercommissieadres: ocpuur@outlook.com.

De oudercommissie bestaat nu uit 3 personen, dit vinden wij eigenlijk te weinig en daarom zoeken wij versterking. Bent u geïnteresseerd in een functie binnen de oudercommissie laat het ons dan weten! Wij geven u graag meer informatie.

Met vriendelijke groeten,
Meike Oostermeijer (voorzitster), Rian Kooij (secretaris) en Marco van Aalst (algemeen lid) 

Ontwerp zonder titel 12

Ontwerp zonder titel 30

Webdesign: Face2design