• slide-puur-20-01
 • slide-puur-20-02
 • slide-puur-20-03
 • slide-puur-20-04
 • slide-puur-20-05
 • slide-puur-20-06

Gastouderopvang is bedoeld voor kinderen van 0 tot 13 jaar (einde basisschool).  

Een gastouder van PUUR! voldoet aan onderstaande criteria;  

 • De gastouder heeft een diploma mbo-2 Helpende Zorg en Welzijn of een ander diploma waarmee de gastouder aan de eisen voldoet; 
 • De gastouder heeft een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis, Rode Kruis of Nikta;  
 • De gastouder heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), ook voor huisgenoten van 18 jaar of ouder indien de kinderen bij u thuis worden opgevangen; 
 • De gastouder spreekt tijdens het werk Nederlands, tenzij er tijdens overleg anders is afgesproken; 
 • De gastouder is 21 jaar of ouder en woont niet op hetzelfde adres als de ouder; 
 • Eigen kinderen staan niet onder toezicht of voogdij bij jeugdzorg en er zijn geen aanwijzingen dat dit er aan zit te komen.
 • De gastouder heeft geen gezondheidsklachten die van invloed kunnen zijn op een verantwoorde opvang; 
 • De gastouder is telefonisch goed bereikbaar; 
 • De gastouder is bereid vertrouwelijk om te gaan met privacygevoelige gegevens; 
 • De gastouder staat open voor en respecteert andere gewoontes, culturen, leefwijzen en opvoedingsideeën;  
 • De gastouder is in staat tot reflecteren op het eigen handelen;  
 • De gastouder handelt naar dit pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau;
 • De gastouder neemt deel aan de door het gastouderbureau aangeboden deskundigheidsbevordering;
 • De gastouder vindt een nauwe samenwerking met het gastouderbureau vanzelfsprekend en houdt zich aan de richtlijnen van het gastouderbureau;  
 • De gastouder heeft een verzekering die aansprakelijkheid voldoende dekt;  
 • De gastouder is bij autogebruik in het bezit van een geldige auto-inzittenden verzekering;  
 • Indien de gastouder kind(eren) opvangt die specifieke aandacht behoeven, heeft de gastouder een SPW-diploma in zijn bezit.

PUUR diansfotografie 19 13 13

Webdesign: Face2design