• slide-puur-20-01
  • slide-puur-20-02
  • slide-puur-20-03
  • slide-puur-20-04
  • slide-puur-20-05
  • slide-puur-20-06

Wij maken gebruik van verschillende tarieven; kinderen van 0-4 jaar en kinderen van 4-13 jaar. De bureaukosten van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar zijn hoger, omdat deze kinderen meer uren kinderopvang afnemen en is deze leeftijd intensiever m.b.t. opvangstaken waardoor dit meer coördinatie vraagt van de bemiddelingsmedewerker. 

Wanneer u meerdere kinderen heeft in verschillende leeftijden, gaan we uit van de tarieven van het jongste kind.

Tevens maken we gebruik van twee pakketten

  1. Het reguliere pakket
  2. Het Plus pakket (voor kinderen waarbij er sprake is van een specifieke opvangbehoefte). Hierbij kan gedacht worden aan kinderen met Autisme/ Ad(h)D/ ODD. 


1) Reguliere pakket:

Bureaukosten per maand

Kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar (dagopvang)
Voor 1 kind 47,50 euro per maand 
Voor 2 of meer kinderen 55,00 euro per maand

Kinderen in de leeftijd 4 tot 13 (BSO)
Voor 1 kind 32,50 euro per maand
Voor 2 of meer kinderen 39,50 euro per maand

Bij gebruik van twee gastouders (zowel structureel als nood) worden de bureaukosten met 10 euro verhoogd.

2) Plus pakket
Kinderen van 0-12 jaar 60,00 euro per maand. Na een jaar wordt bekeken of het pakket gewijzigd kan worden naar een regulier pakket.

De prijs van de gastouder
De prijs van de gastouder ligt tussen de €5,00 en €6,00 per uur per kind. 
Wettelijk gezien hebben gastouders het recht hun eigen uurtarief vast te stellen. 
Vraagouder(s) en gastouder(s)komen dit samen overeen.

Voorwaarden betaling gastouders
De ouders van de kinderen waar u op past, mogen u niet rechtstreeks betalen. 
Betalingen tussen vraagouders en gastouders lopen altijd via het gastouderbureau. 
De belastingdienst of de GGD kan dit controleren. 
Dit is verplicht als u aanspraak wil maken op teruggave bij de belastingdienst.

PUUR diansfotografie 19 34 34

Webdesign: Face2design