• slide-puur-20-01
 • slide-puur-20-02
 • slide-puur-20-03
 • slide-puur-20-04
 • slide-puur-20-05
 • slide-puur-20-06

Reguliere pakket:

 • Wij verzorgen een actieve werving en een zorgvuldige bemiddeling tussen vraag- en gastouder.
 • Knelpunten c.q. aandachtspunten worden binnen 24 uur met u besproken en zo snel mogelijk opgelost. 
 • Kleinschalige en flexibele opvang door professionele, gediplomeerde gastouders. 
 • U ontvangt, indien gewenst, een uitgebreide offerte met netto kosten kinderopvang.
 • Via een gratis onlinepakket voor gast -en vraagouder kunt u inloggen en ontvangt u de registratie-uren, de facturen, de jaaropgaven e.a. info zoals evaluatieverslagen en formulieren. 
 • Wij houden jaarlijks een Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid in het huis van de gastouder. 
 • Wij hebben 1 keer per jaar met u een evaluatiegesprek.
 • Wij verzorgen persoonlijke intake- en koppelingsgesprekken.
 • Wij voeren overleg met de oudercommissie.
 • 2 keer per jaar verspreiden wij een nieuwsbrief, waarin wij ouders en gastouders informeren over wijzigingen en ontwikkelingen van/in de gastouderopvang.
 • Indien gewenst maken wij ook in de avonduren afspraken. 
 • Wij hanteren betaalbare bureaukosten die in verhouding staan met de diensten die wij leveren
 • Wij bieden minimaal twee keer per jaar themabijeenkomsten. Indien er meer behoefte is of behoefte naar een specifiek thema dan zullen wij dit verzorgen.
 • Wij voeren de verwachte taken uit zodat wij voldoen aan de kwaliteitseisen m.b.t. (kinderopvangregister) GGD controle, registratie LRK.


Plus pakket, naast de bovengenoemde punten uit het reguliere pakket:

 • Wij bieden, professionele ondersteuning door bemiddelingsmedewerkers met een pedagogische achtergrond op hbo-niveau. Hierbij kunt u denken aan: Begeleidingsadviezen en het opstellen van een begeleidingsplan in samenwerking met de ouders en de hulverlening die er al is. 
 • Werving en selectie van gastouder(s) die specifieke kennis heeft bij het opvangen van kinderen die extra aandacht behoeven.
 • Intake-, koppelingsgesprekken, en meerdere evaluatiegesprekken met ouders (meer dan twee keer per jaar). Zodat de opvang zo goed mogelijk verloopt naar ieders wens en de behoefte van het kind. 
 • Advies en ondersteunende gespreken voor zowel vraag-als gastouders.
 • Overleg met hulpverleningsinstanties/ gemeente, gedacht kan worden aan intakegesprek, afstemmingsgesprek en evaluatie-voortgangsgesprekken.
 • Gastouders op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelen t.a.v. specifieke doelgroepen en ze te informeren over mogelijkheden met betrekking tot deskundigheidsbevordering.

PUUR diansfotografie 19 34 34

Webdesign: Face2design