• slide-puur-20-01
  • slide-puur-20-02
  • slide-puur-20-03
  • slide-puur-20-04
  • slide-puur-20-05
  • slide-puur-20-06

Wij streven ernaar om een gastgezin te zoeken dat zoveel mogelijk past bij de opvoedingsideeën en de wensen van de ouder(s). Andersom is dit ook van toepassing op de bemiddeling van gastouders. Zij moeten de gedachte hebben dat ouders en gastkinderen zich bij haar op hun gemak voelen. Is er een klik en is de samenstelling van de kinderen die opgevangen worden verantwoord dan wordt er een koppelingsgesprek geregeld.

In het koppelingsgesprek worden afspraken gemaakt die in het eerste gesprek met de vraag- en de gastouder ter sprake zijn gekomen. Er wordt beoordeeld of de wensen van de ouder(s) en de mogelijkheden van de gastouder bij elkaar aansluiten. Ook worden er praktische afspraken gemaakt over bijvoorbeeld medicijngebruik, vervoer, ziekten, enz. Afspraken worden in een koppelingsverslag vastgelegd.

Wanneer gastouder en vraagouder (s) tevreden zijn over het inschrijvings- en kennismakingsproces en er afspraken gemaakt zijn, kan er worden overgegaan tot het tekenen van de contracten en worden de afspraken vastgelegd in de overeenkomst van opdracht.

Na plaatsing wordt er een proeftijd gehanteerd van twee maanden. In deze periode kan zowel de gast- als de vraagouder(s) de koppeling, zonder opzegtermijn, beëindigen. De bemiddelingsmedewerker neemt tijdens deze periode contact op met beide partijen om na te gaan of de opvang bevalt en of er vragen zijn. Ook na de proefperiode is het gastouderbureau goed bereikbaar voor vragen en/ of het bespreken van knelpunten. Wij bieden ondersteuning en begeleiding, zowel aan de gastouder als ook aan de vraagouder(s).

Jaarlijks vinden er twee huisbezoeken plaats, en neemt de bemiddelingsmedewerker een risico- inventarisatie, veiligheid en hygiëne richtlijn af bij de gastouder binnen de opvanglocatie. Met de ouder(s) hebben wij jaarlijks een evaluatiegesprek. Tijdens de evaluatiegesprekken met de vraagouder(s) en tijdens het voortgangsgesprek met de gastouder staat het welzijn van het kind centraal. We maken een verslag van de afspraken en de belangrijkste gesprekspunten.

Tevens bieden wij de mogelijkheid om tussentijds extra begeleidingsafspraken te maken tussen zowel de vraag- en gastouder als alleen met de gastouder of de vraagouder. Hierin bespreken wij verwachtingen, aandachtspunten en geven wij begeleidingsadviezen. Deze begeleidingsadviezen kunnen eventueel worden opgenomen in een begeleidingsplan.

PUUR diansfotografie 19 34 34

Webdesign: Face2design